polski     english

Kup kopię pełnego tekstu w PDF

Original article
Dabigatran vs. heparyny drobnocząsteczkowe w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej po planowych alloplastykach stawów biodrowych i kolanowych: ocena wybranych parametrów klinicznych
Dawid Mrozik, Agnieszka Jackiewicz, Marek Krzemiński
Pol Orthop Traumatol 2012;77(0):111-114
Manuscript ID: 883526